Evet sonunda çıktı! Çıktı ama eskisinden yine büyük fark ve senaryolarla! ...

Önceki senaryoya göre bazı farklılıklar olsa da hatta zorluk konusunda daha ...