Önceki senaryoya göre bazı farklılıklar olsa da hatta zorluk konusunda daha ...