İnsanoğlunun varoluşsal olarak kendisine sorduğu belki de en önemli sorulardan birisi ...